JONGE JACOB 1835 / Smith, Harmannus Berends

JONGE  JACOB 1835 / Legger, Harm Roelfs

Naam Schip: JONGE JACOB
Type: Smak
Jaar: 1835
Tonnage: 59 / 31 lasten
Bouwer: Veendam
Rederij: Harm Roelfs Legger, Kapt. reder. Veendam
Materiaal : Hout, gezinkt
Seinletters:
Afmetingen:
Registers: Veritas
Gezagvoerder: Harm Roelfs Legger (1831-1848) V 59
College: Mij Tot Nut der Zeevaart, Veendam. 1817
Literatuur:
Aquarel:
Collectie:
Inv. nr.
Bronnen: MarHisData, diverse kronieken / Delpher / J. van Sluijs
Bijzonderheden: Okt. / Nov. 1847 van Amsterdam naar Seaham vertrokken. NRC 11-01-1848. Te Koningsbergen overwinterd de “JONGE JACOB”, Kapitein Legger. Laatste vermelding. Sedert niets vernomen.
Opvarenden: Harm Roelfs Legger / Harmannus Berends Smith/Smidt
This entry was posted in Opvarenden S, Scheepstypen, Schepen J. Bookmark the permalink.